Header Ads
พะเยา ประเพณี แปดเป็ง ไหว้สาบูชา พระเจ้าตนหลวง ฉลองครบรอบ 531 ปี

วันที่ 9  พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชปริยัติ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง)  เจ้าคณะจังหวัดพะเยา, นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ได้จัดงานประเพณี แปดเป็ง ไหว้สา ปูจา พระเจ้าตนหลวงฉลองครบรอบ 531 ปี ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) ต. เวียงอ. เมืองจ. พะเยา ซึ่งเป็นงานประเพณีประจำปี ที่สำคัญของจังหวัดพะเยา ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน


การจัดงานประเพณีได้มีพิธีขบวนแห่พระอุปคุตจากกว๊านพะเยา ไปยังวัดศรีโคมคำ เพื่อทำพิธี ภายในวิหารหลวง  โดยมีคณะสงฆ์ร่วมทำพิธี   และมีคณะช่างฟ้อนเล็บ รำถวาย  หลังจากเสร็จสิ้นพิธีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ได้ตีกลองปูจา เปิดงานประเพณี แปดเป็ง ไหว้สา ปูจา พระเจ้าตนหลวงฉลองครบรอบ531ปี โดยงานมีระหว่างวันที่9-15พค.65นี้รวม7วัน7คืน   ซึ่งประเพณีแปดเป็ง ไหว้สา ปูจา พระเจ้าตนหลวงฉลองครบรอบ531ปี ถือเป็นงานประเพณีที่สำคัญ ของจังหวัดพะเยา  ซึ่งพระเจ้าตนหลวง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยาและ เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาด้วย


ประวัติพระเจ้าตนหลวงเป็นพระพุทธรูปที่สง่างามเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพะเยาและชาวล้านนา พระองค์นี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2034-2067 มีหน้าตักกว้าง 16 เมตร สูง 18 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน ที่สูงใหญ่ที่สุดในดินแดนล้านนา ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) ในวันวิสาขบูชาทุกปีจะมีประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเดือนแปดเป็ง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่15พค.65 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 วันวิสาขบูชา

ภาพ/ข่าว พรรณณีย์  มูลเทศ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.