Header Ads
ชุมพร - โรงรับจำนำเริ่มคึกคัก หลังมีประกาศที่จะเปิดภาคเรียน ในวันที่ 17 พ.ค. 65 นี้วันนี้ (9 พ.ค. 65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมพร หรือ โรงรับจำนำของรัฐบาล บรรยากาศที่โรงรับจำนำเริ่มคึกคัก หลังมีประกาศที่จะเปิดภาคเรียน ในวันที่ 17 พ.ค. 65 นี้ โดยประชาชนส่วนใหญ่นำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ทองคำ มาจำนำ เพื่อนำเงินไปซื่ออุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ให้กับบุตรหลาน ซึ่งทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมพร ได้ตั้งดอกเบี้ยช่วงเปิดภาคเรียน คือ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อเดือน สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 65

  นางสิรัญา แก้วมี ผู้จัดการสถานธนานุบาลเมืองชุมพรกล่าว่า มีประชาชนเข้าใช้บริการจำนวนมากส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรชาวสวนเข้ามานำสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ทองคำ มาจำนำ เพื่อนำเงินไปซื่ออุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ให้กับบุตรหลานทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมพรได้ช่วยเหลือประชาชนโดย คิดดอกเบี้ยช่วงเปิดภาคเรียน คือ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อเดือน สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 65


จากการสอบถามประชาชนที่นำสว่านไฟฟ้ามาจำนำ เปิดเผยว่า ตนทำงานรับจ้างทั่วไป เงินออกไม่ทัน จึงต้องนำตู้เย็นมาจำนำ เพื่อเอาเงินไปซื้อชุดนักเรียนให้ลูก เพราะลูกจะเปิดเทอมในวันที่ 17 พ.ค. นี้แล้ว ก็จะไปซื้อชุดนักเรียนให้ลูกเลย ซึ่งลูกสาวขึ้นชั้น ป.4 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าตะเภา  โดยที่ซื้อเร็ว เพราะต้องส่งเสื้อไปปักชื่อ ซึ่งหากเงินค่างานออกก็จะรีบมาไถ่ถอน ต่อไป

   นานศรีชัย วีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เปิดเผยว่า หลังจากมีประกาศที่จะเปิดภาคเรียน ในวันที่ 17 พ.ค. 65 นี้มีชาวบ้านเข้ามาใช้บริการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมพร และเป็นการลกภาระให้กับประชาชน ทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมพร ได้ตั้งดอกเบี้ยช่วงเปิดภาคเรียน คือ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อเดือน สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 65 เป็นการช่วยเหลือประชาชนได้อีทางหนึ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 


ธนากร โกศลเมธีรายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.