Header Ads
“ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานต่างๆ บูรณาการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล”


วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานต่างๆ บูรณาการฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ณ บริเวณหน้าหาดอ่าวนาง (ลานประติมากรรมปลาใบ) ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี พลเรือโท ก้องเกียรติ  สัจวุฒิ รองเสนาธิการทหารเรือ / รองเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ และพลเรือโท ปกครอง  มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ / หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมชมการสาธิตในครั้งนี้
การบูรณาการฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกัน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเป็นการทดสอบการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เพื่อหาข้อขัดข้องและข้อปรับปรุงที่จะทำให้การปฏิบัติร่วมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดชายทะเลในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน ตลอดจนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันเหตุการณ์หากเกิดภัยในช่วงสถานการณ์ในฤดูมรสุม  โดยได้กำหนดสถานการณ์ มีเหตุเรือโดยสารของนักท่องเที่ยวล่มเนื่องจากเกิดพายุขนาดใหญ่ในทะเล จึงมีการบูรณากำลังจากทุกหน่วยงานร่วมให้การค้นหาและช่วยเหลือ พร้อมทั้งลำเลียงผู้ประสบภัยขึ้นสู่ฝั่ง ทั้งทางเรือ และเฮลิคอปเตอร์ พร้อมทั้งบูรณาการทีมแพทย์ ทำการรักษาพยาบาลตามขั้นตอนต่อไป

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.