Header Ads
ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ มอบเงินซื้อชุดนักเรียน ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง กว่า 1 แสนบาท


   ที่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยนางกนิษฐา จันทรศิริ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท GPC อินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินอล จำกัด และบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด ผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ LCB1,B5,C3 และ ท่าเทียบเรือ F ร่วมมอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,645 (หนึ่งแสนเจ็ดพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยมีเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้  


นางสิริมา กล่าวว่า  การมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้วโดยทางคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ประกอบการท่าเทียบเรือฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนในเด็กด้อยโอกาส และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ ที่จะต้องไปศึกษาตามสถานที่ต่างๆ และในช่วงนี้เด็กนักเรียนอยู่ในช่วงใกล้เปิดเทอม ฝากความห่วงใยถึงนักเรียนและผู้ปกครอง ให้ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยให้มากขึ้น เพราะยังอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้เพื่อหวังอยากให้เด็กผู้ด้อยโอกาสมีจุดยืนในสังคมได้อย่างเข้มแข็ง มีสุขภาพแข็งแรงและโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.