Header Ads
ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี นำทีม Kick off แก้จนคนปราจีนบุรี ซ่อมบ้านคุณยายวัย 86 สนองนโยบายนายกรัฐมนตรี
12 เม.ย. 65 เวลา 15.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำทีมหน่วยงานราชการ นายอำเภอ นายก อบต. ทีมปฏิบัติการตำบล ทีมพี่เลี้ยง และจิตอาสาประชาชน ช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของคุณยายช่วย นาคศรี วัย 86 ปี อยู่บ้านเลขที่ 73/2 หมู่ที่ 3 ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี พักอาศัยอยู่คนเดียว ไม่มีผู้ดูแล 


นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ กล่าวว่า รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมทั้งพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยมีการสำรวจข้อมูลทุกครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความยากจน 5 ด้าน บันทึกในระบบฐานข้อมูล TPMAP ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบพุ่งเป้าให้สามารถ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” ได้ในที่สุด กำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 


นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีมีครัวเรือนตกเกณฑ์ความยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP ทั้งจังหวัดรวม 3,323 ครัวเรือน กระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ส่วนใหญ่ตกเกณฑ์ด้านรายได้มากที่สุด รองลงมาเป็นด้านความเป็นอยู่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยในบางอำเภอได้มีการขับเคลื่อนแก้ไขความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลล่วงหน้าไปบ้างบางส่วนแล้ว สำหรับการขับเคลื่อนในภาพรวมของจังหวัดปราจีนบุรีเริ่มต้น Kick off ตามแผนปฏิบัติการ “ปราจีนบุรีร่วมใจ แก้จน คนปราจีนบุรี” ในวันที่ 12 เมษายน 2565 นี้ โดยเลือกเคส “แก้จนแบบพุ่งเป้า” ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้คุณยายช่วย นาคศรี อายุ 86 ปี ซึ่งตกเกณฑ์ความยากจนด้านความเป็นอยู่ เป็นรายแรกของ จ.ปราจีนบุรี อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นก็จะเร่งดำเนินการขับเคลื่อนแก้จนคนปราจีนบุรีในพื้นที่อำเภออื่นๆ ทั่วทั้งจังหวัดอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีมีความพร้อมที่จะร่วมด้วยช่วยกันบูรณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบหมายนายอำเภอ ทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยงปูพรมลงพื้นที่ประสานงานกับ 7 ภาคีเครือข่ายอย่างแข็งขัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา วัดวาอารามศาสนสถาน กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนจิตอาสา สื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจเอกชน บริษัท โรงงาน ร้านค้า สถานประกอบการต่างมีความพร้อมสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเหล่านั้นอย่างเต็มที่ ถือเป็นการคืนกำไร และมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ให้กับประชาชนคนปราจีนบุรี ซึ่งคาดว่าจังหวัดปราจีนบุรีจะสามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่พี่น้องประชาชนในครัวเรือนเป้าหมายตามระบบฐานข้อมูลใน TPMAP ในบางด้านได้ก่อนระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด โดยเฉพาะด้านสุขภาพ และด้านการศึกษาคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 ส่วนด้านความเป็นอยู่ ซึ่งเน้นการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรงและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั้น คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเทิดไท้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคเอกชนในพื้นที่บูรณาการร่วมแรงร่วมใจกัน


นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี กล่าวว่า ได้ตรวจสอบรายชื่อครัวเรือนยากจนตามข้อมูลใน TPMAP จึงได้นำทีมงาน ประกอบด้วย ทีมปฏิบัติการตำบล ทีมพี่เลี้ยง นายก อบต.โคกไม้ลายลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านคุณยายช่วย นาคศรี ทันที พบเห็นสภาพความเป็นอยู่ไม่ถูกสุขลักษณะ หลังคาบ้านชำรุดทรุดโทรมมุงด้วยสังกะสีปะผุไม่สามารถป้องกันน้ำฝนรั่วไหลได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ความว่า คุณยายอยู่ตัวคนเดียว ลูกหลานอยู่ที่อื่น แม้ว่าอายุจะมากแล้ว แต่สุขภาพโดยรวมของคุณยายยังแข็งแรงพอสมควรไม่มีโรคประจำตัวใดๆ อ.เมืองปราจีนบุรีจึงได้บูรณาการภาคีเครือข่ายร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงซ่อมแซมบ้านโดยเปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งหลัง จากสังกะสีเก่าคร่ำคร่าเป็นหลังเมทัลชีสที่มั่นคงแข็งแรงและทันสมัย ใช้เวลาดำเนินการเพียง 2 วัน โดยนายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนางมัทนา สุวัณณุสส์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรีให้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการแม่บ้านมหาดไทยซ่อมบ้านผู้ยากไร้เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 30,000 บาท นอกจากนั้น ภาคประชาสังคม ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ยังได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนเพิ่มเติมอีกจำนวน 20,000 บาท พร้อมช่วยกันออกแรงซ่อมแซมปรับปรุงบ้านจนสำเร็จ หลังจากนั้น อ.เมืองปราจีนบุรีจะได้ประสานงานทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเทพื้นคอนกรีตช่วยให้คุณยายช่วย นาคศรี สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นเพิ่มเติมในอีกส่วนหนึ่งต่อไปด้วย


“ปราจีนบุรีร่วมใจ แก้จน คนปราจีนบุรี” ปฏิบัติการโดย ศจพ.อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำนวยการโดย ศจพ.จังหวัดปราจีนบุรี


ข่าว-สุรชัย ใจบุญ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.