Header Ads
กอ.รมน.จังหวัด ป.จ.เดินทางตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศสงกรานต์ 2565 จ.ปราจีนบุรีเมื่อ วันที่16 เวลา11.30 น.65 พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.จ./รอง ผบ.มทบ.12 เดินทางตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศสงกรานต์ 2565 จ.ปราจีนบุรี และมอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จากนั้น พบปะประชาชนเพื่อกล่าวทักทายสวัสดีปีใหม่ไทย และมอบหน้ากากอยามัย/เจลแฮลกอฮอล์เพื่อใช้ในการเดินทาง โดยมี ฝ่ายปกครอง, ปภ.ปจ., ขนส่ง จว.ป.จ, มทบ.12, พล.ร.2 รอ., ตำรวจ, สาธารณสุข, ผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จำนวน 4 จุด ดังนี้ 

1. สถานีขนส่งผู้โดยสารกบินทร์บุรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

2. จุดตรวจพักรถเขาภูหีบ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

3. จุดตรวจบ้านผางาม ต.พราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

4. จุดตรวจแยกบ้านดงบัง (ถนนหมายเลข 33 ตัดใหม่) ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี


////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.