Header Ads
ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง เปิดจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

     ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิดจุดบริการประชาชน พร้อมทั้งให้โอวาทแก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยจุดบริการประชาชนของท่าเรือแหลมฉบัง จะเปิดตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2565 ณ ประตูตรวจสอบ 2 ท่าเรือแหลมฉบัง

ร.ต.ต.มนตรี เผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นวันหยุดยาว ทำให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก และที่ผ่านมาจะมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัย และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งเป็นการลดการจราจรติดขัดบนท้องถนนให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ท่องเที่ยว และไปสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตามที่รัฐบาล และหน่วยงานราชการ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจมีนโยบายเพิ่มความปลอดภัยการใช้ถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2565 นั้น

ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วจึงได้ประกาศกำหนดมาตรการการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2565 ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.เป็นต้นไปจนถึงสิ้นสุดเทศกาล โดยขอความร่วมมือ ดังนี้

1.ในการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกทุกประเภททางถนน ดำเนินการดังนี้ ตรวจสอบสมรรถนะของรถ และผู้ขับขี่ และทำการขนส่งด้วยความระมัดระวังให้เกิดความปลอดภัยเป็นพิเศษ สำหรับสินค้าอันตรายขาเข้า ก่อนการขนส่งให้ตรวจสอบความพร้อมของรถขนส่ง และพนักงานขับรถขนส่งเพื่อให้การขนส่งสินค้าอันตรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย

2.หากต้องการคำแนะนำให้ติดต่อกับกองการท่า สำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง โทรศัพท์ 0-3840-9233, 0-3840-9255, 0-3840-9243, 0-3840-9292 ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.65 เป็นต้นไปจนถึงสิ้นสุดเทศกาลขับเคลื่อนโดย Blogger.