Header Ads
“เสน่ห์ไม่จาง... ที่บางสระเก้า มาอีกกี่ครั้งก็ยังหลงเสน่ห์.. และมีความสุข ชวนกันมาเดินเล่นแบบเพลิดเพลิน”แถมยังได้ลงมือทำเองในกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม D-HOPE สุขเพลิน เดินเพลิน ช๊อปเพลิน
ที่ตลาดสี่มุมเมรุ ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอแหลมสิงห์ เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ดี-โฮป ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวโดยใช้ กระบวนการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ เกิดรายได้กำหนดให้มีการสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการ ท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยวที่หลากหลาย  

เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์ ทอดน่องไปในชุมชนถิ่นตะวันออก สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาหารคาวหวานรสเลิศ เดินชมสินค้าจากฝีมือชาวบ้านในชุมชน เรียนรู้และลงมือทอเสื่อกกบางสระเก้า เรียนรู้วิธีการเลี้ยงหอยและการแกะหอยนางรมด้วยตนเอง โดยในงานนักท่องเที่ยวสามารถเดินเลือกซื้ออาหารคาว หวานพื้นบ้านหลากชนิดอาหารทะเลแปรรูป ช๊อปกันแบบจุก ๆ 

โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นไป และหลังจบงานนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังชุมชนบ้านบางสระเก้า เพื่อเลือกซื้อและทดลองทำผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนได้ทุกวัน 

ซึ่งไฮไลท์หลังเปิดงานนายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอแหลมสิงห์ได้เดินชมงานและได้ทดลองแกะหอยนางรม แต่ด้วยไม่ชำนาญจึงแกะไม่ออกต้องให้ชาวบ้านช่วย และกล่าวว่าหอยนางรมแกะยากเวลาซื้อไปรับประทานอย่าได้ต่อราคากับแม่ค้าเลย 

ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในงานได้มีการทดลองทอเสื่อกกด้วยตนเองอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม จันทบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.