Header Ads
ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ฯ ให้บ้านการุณยเวศม์

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 มีนาคม 2565 นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฎิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ให้กับ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ เป็นเงิน 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  นางสิริมาฯ กล่าวว่า สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ นับเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญที่ให้การอุปการะคนพิการหญิงที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ถูกทอดทิ้งและขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู จำนวน 380 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล จำนวน 50 คน ดังนั้น ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองในช่วง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงการมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ขับเคลื่อนโดย Blogger.