Header Ads
"บิ๊กเกรียง" มทภ. 4 อนุมัติ ฮ.บิน ด่วน ช่วยชีวืตชาวไทยมุสลิม นราฯ หลังต้องผ่าตัด เลือดในสมองตีบฉับพลัน

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้รับการประสานจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ผ่าน แพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 4 / ผอ.ศูนย์แพทย์ จชต. ขอลำเลียงผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน จากนรา ไปสงขลา  ประชาชนชื่อ นายกูไยดี ต่วนกูจิ ภูมิลำเนา ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดลิ่มเลือด ที่ รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

..

ทั้งนี้ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์แม่ทัพภาคที่ 4  /ผอ.รมน.ภาค 4 / ได้อนุมัติให้ใช้ทีมลำเลียง ฮ. เป็น หน่วยแพทย์ฉุกเฉินระดับ Advance จดทะเบียน จ.ปัตตานี รหัส ปน.016 

ของ ศูนย์แพทย์ จชต.

และ ฮ.ที่ใช้เป็น Bell 212 ขึ้นจาก ปัตตานี 


เส้นทางบิน 

ปัตตานี - นราธิวาส

นราธิวาส - หาดใหญ่ ส่งคนไข้ จุดนัดพบกับ รพ.สงขลานครินทร์ สนาม ฮ.ค่ายเสนาณรงค์

และ เส้นทางกลับ 

หาดใหญ่ - ปัตตานี  ฮ.พยาบาล ฮท.212 และ ทีมลำเลียงของศูนย์แพทย์ จชต.

ดำเนินการลำเลียงผู้ป่วยรายดังกล่าว ประสบความสำเร็จ ผู้ป่วยถึงที่หมาย รับการรักษาต่อ ด้วยความปลอดภัย นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริขับเคลื่อนโดย Blogger.