Header Ads
กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไขน้ำท่วมชุมชนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ชุมชนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครนายสุทิน อ่อนฟุ้ง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณด้านประมงนายสัมพันธ์ มีบรรจง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตจอมทองนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไขน้ำท่วมชุมชนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิศิษฐ์ ขอมเดช วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักการระบายน้ำกรุงเทพฯ และประธานชุมชน หมู่ และ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

*นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  ได้ประสานสำนักงานการระบายน้ำ และประธานชุมชน หมู่ ,ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไขน้ำท่วมชุมชนบางกระดี่  ร่วมกัน หาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขผลกระทบที่เกิดจาก กรณีน้ำท่วมชุมชนบางกระดี่ ในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลกระทบให้น้ำไหลทะลักเข้าสู่บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ได้รับเสียหาย และเกิดความเดือดร้อนในการสัญจรพื้นที่ชุมชนบางกระดี่ หมู่ที่ 8 และ 9 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครจากการได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ได้มีการวัดระดับน้ำ และข้อมูลองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของปัญหาเพื่อนำไปประกอบการวางแผนหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนต่อไป

 

--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายวิศิษฐ์ ขอมเดช วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักการระบายน้ำกรุงเทพฯ ---

 

--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ---

 

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

//////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.