Header Ads
แม่ทัพภาคที่ 4 มอบบ้านตามโครงการ "หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข" ของขวัญเดือนรอมฎอนอันประเสริฐตอบแทนคุณงามความดี


วันนี้ 20 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ 6 บ้านบลูกาฮีเล ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ "หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข" ให้แก่นางสาว ซูไวบ๊ะ กรือสะ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นของขวัญในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ตอบแทนความเสียสละ และจิตสาธารณะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐเสมอมา โดยมีพันเอก ก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, พันเอก ทรงเดช สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด 


พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ก่อนมอบป้ายชื่อบ้าน ถุงยังชีพ ชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัว จักรยาน อุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภค บริโภค  แก่ครอบครัว ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน และได้มอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้แก่ครอบครัวเจ้าของบ้าน เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิตข้างหน้า และได้เฉลิมฉลองวันฮารีรายอที่กำลังจะถึงในเร็วๆนี้ต่อไป 


พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  กล่าวว่า "วันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานมอบบ้านให้กับนางสาวซูไวบ๊ะ กรือสะ และครอบครัว เป็นที่ทราบกันดีว่า นางสาวซูไวบ๊ะฯนั้น เป็นผู้ที่มีฐานะยากลำบาก แต่เป็นบุคคลที่มีจิตใจสาธารณะ ชอบช่วยเหลือส่วนรวม ขอให้การทำความดีนี้เป็นตัวอย่างของพี่น้องประชาชน แม้สิ่งที่เราทำไปไม่ได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนก็ตาม บ้านหลังนี้ได้รับการคัดเลือก และผ่านการเห็นชอบจากผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน ผ่านการประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลในการตอบแทนความดีที่ได้กระทำมา นอกจากนี้แล้วบ้านหลังนี้ยังถือเป็นของขวัญ และรางวัลอันยิ่งใหญ่ในเดือนรอมฎอนให้กับครอบครัวอย่างแน่นอน ขอให้เดือนรอมฎอน และวันรายอที่จะถึงนี้เป็นปีที่เกิดแต่ความสุขกับครอบครัวตลอดไป ต้องขอขอบคุณทุกส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันทำให้บ้านหลังนี้เสร็จสมบูรณ์อย่างดี ถือเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วม ความมีน้ำใจ ของทุกภาคส่วนในพื้นที่" 


ด้านนางสาว ซูไวบ๊ะ กรือสะ ประชาชนที่ได้รับมอบบ้านตามโครงการฯ  กล่าวว่า "ขอขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 กำนัน ที่บ้าน ผู้นำในพื้นที่ และเพื่อนบ้านทุกคน ที่ได้ร่วมกันสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมา บ้านหลังนี้ถือเป็นของขวัญในเดือนรอมฎอนอันยิ่งใหญ่แก่ครอบครัว เป็นความฝันของตนเองและลูกๆที่จะได้มีบ้านให้ลูกๆได้อาศัย หลังจากนี้ตนเองก็ยังคงจะรักษาความดีที่เคยทำไว้เช่นเดิม " 


สำหรับการมอบบ้านตามโครงการ "หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข เนื่องด้วยจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid - 19  ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจึงกำหนดเป้าหมายให้ความช่วยเหลือในการซ่อมสร้างบ้านในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จำนวน 50,000 บาท และหน่วยได้เพิ่มเติมงบประมาณของหน่วย โดยใช้งบจากโครงการพิทักษ์ประชาชน และทรัพยากร และงบโครงการประสานสัมพันธ์ชุมชน ส่วนวัสดุในการก่อสร้างได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบาตงได้ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันก่อสร้าง โดยเริ่มทำการก่อสร้างตั้วแต่ 1 มกราคม 2565 แล้วเสร็จ เมื่อ 31 มีนาคม 2565 งบประมาณรวมทั้งสิ้น ประมาณ 150,000 บาท


 นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.