Header Ads
กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับเทศบาลเมืองสัตหีบ จัดกิจกรรมให้บริการและช่วยเหลือประชาชนหลังเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565


กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับเทศบาลเมืองสัตหีบ จัดกิจกรรมให้บริการและช่วยเหลือประชาชนหลังเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2565 ด้วยการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับกำลังพลกองทัพเรือและประชาชนในพื้นที่สัตหีบ        เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 พลเรือโท นฤพล  เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคณะประกอบด้วย พลเรือตรี ธวัชชัย  ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ขจิตร์  อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย นายต่อศักดิ์ ตระกูลธงชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปในพื้นที่สัตหีบ หลังเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ บริเวณตลาดเช้าสัตหีบ และสวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ ซึ่งผลการตรวจหาเชื้อแบบเร็ว ด้วยชุดทดสอบ ATK ในวันแรก พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 7 ราย จากจำนวนผู้เข้ารับการตรวจ 324 ราย โดยโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการส่งต่อผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ผู้ป่วยต่อไป       การตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านกิจการพลเรือน และสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ให้ครอบคลุมมากที่สุด

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.