Header Ads
ส.ส.กวินนาถ พร้อมกลุ่ม CG ( Care Giver) ตะลุยลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้พร้อมแจกถุงยังชีพ


เมื่อเวลา 10:00 น ของวันที่ 8 มีนาคม 2565 นางสาวกวินนาถตาคีย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 7 จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่พร้อมกลุ่ม CG  (Care Giver)ผู้ดูแลผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง ตะลุยแจกถุงยังชีพจำนวน 30 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้

        เนื่องด้วยขณะนี้ ได้มีโรคระบาด ซึ่งระบาดหนักในอำเภอบางละมุง นางสาวกวินนาถ ตาคีย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหัวดชลบุรี จึงเล็งเห็นความสำคัญของกลุ่ม CG (Care Giver ) ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลหนองปรือ จังหวัดชลบุรี มากกว่า 200 รายจึงแบ่งเบาภาระช่วยเหลือประชาชนตะลุยถุงยังชีพอาหารอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสาร มาม่า น้ำมันพืช และของใช้ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย และในวันนี้ ตะลุยแจก ภายในซอยมาบสองหนองใหญ่ ซอยเนินพลับหวาน หมู่บ้านเอื้ออาทรหนองไม้แก่นและหมู่บ้านพัทยารุ่งเรื่องอีกด้วยภาพ/ข่าว  สมชาย โคตล่ามแขก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.