Header Ads
ส.ส.เขต 7 ชลบุรี มอบแอลกอฮอล์ล้างมือชนิดหลอดแทนความห่วงใยพ่อค้าแม่ขาย ประชาชนทั่วไปที่มาเดินจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดสดเห่าดงซิตี่


เมื่อเวลา 17.00 นของวันที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต7 จังหวัดชลบุรี มอบหมายทีมงานคณะทำงานผู้ช่วยสสเขต 7มอบเจลแอลกอฮอล์ ชนิดหลอดจำนวน 260 หลอด ที่ตลาดสดเห่าดงซิตี้ ตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายพ่อค้าแม่ขายและประชาชนทั่วไปที่มาเดินจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดสดเห่าดงซิตี้แทนความห่วงใย ซึ่งในขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดของโควิด19 โอไมคลอนระบาดอยู่ในขณะนี้ในพื้นที่ โดยมีนายศยสันต์ ชัยยกุล ผู้บริหาร ตลาดสดเห่าดงซิตี้ นายพาริน พุกกระแบก ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายพ่อค้าแม่ขายภายในตลาดสดเห่าดงซิตี้ และยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวังกาดไม่ตก ห่างโกลโรคโควิด19 แน่นอน

ภาพ/ข่าว  สมชาย  โคตล่ามแขก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.