Header Ads
กำลังพลกองสนับสนุนกองเรือยุทธการช่วยเหลือคนตกน้ำ ณ ท่าเทียบเรือตำรวจน้ำ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ในวันที่ 22 มี.ค.65 เวลาประมาณ 23.45 น. พลทหารณัฐวุฒิ  พันธุเดช พลปืน เรือสนับสนุน มว.เรือ แผนกขนส่ง กอง สน.กร. และ จ.อ.สุรพงษ์  พัตรภักดิ์ ช่างกล เรือใช้สอยและบริการ มว.เรือ แผนกขนส่ง กอง สน.กร. โดยระหว่างการตรวจเรือ และพื้นที่ตามวงรอบ ณ ท่าเทียบเรือตำรวจน้ำ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้สังเกตเห็นความเคลื่อนไหวบริเวณเสาตอม่อลักษณะคล้ายคน ในเวลาต่อมาได้จมลงในน้ำ มีอาการตะเกียกตะกายขอความช่วยเหลือ จึงรีบโยนชูชีพให้กับผู้ประสบเหตุ และนำเรือยางท้องแข็ง (RIB) เข้าทำการช่วยเหลือ จากนั้นได้ประสานขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิโรจนธรรมสถาน อ.สัตหีบ ดำเนินการในการช่วยเหลือ ปัจจุบันผู้ประสบเหตุมีอาการปลอดภัย

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.