Header Ads
จังหวัดอำนาจเจริญ ขจัดความยากจนตามนโยบาลของรัฐบาลให้กับประชาชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565  เวลา 13.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ   พร้อมด้วยนายฤทธิสรรค์  เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูศักดิ์  เสมอภาค  นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  นางอัมพวัน  แสงทอง พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังปัญหาและเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนางอ่อน พยัคเฆ บ้านเลขที่ 9849 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นครัวเรือนที่อยู่ในโครงการอำนาจเจริญเกื้อกูลเพิ่มพูลความสุข ตามแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอำนาจเจริญ


    นางอ่อน พยัคเฆ อาศัยอยู่กับสามี 2 คน และสามีเป็นผู้พิการ ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจนแต่เป็นคนที่มีความขยัน ประหยัดอดออม เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและต่อสู้ชีวิตมาโดยตลอด มีอาชีพสานเปลจากเศษผ้า ขายไม้กวาดและเครื่องจักสาน  อีกทั้งรับจ้างทั่วไปตามแต่จะมีงาน          จากการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญในครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาของนางอ่อน  พบว่าไม่มีทุนในการประกอบอาชีพ อยากมีแหล่งอาหารภายในบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำส่วนราชการช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพ เบื้องต้นทางอำเภอเมืองอำนาจเจริญจะนำไก่พันธุ์ไข่ มาให้เลี้ยงพร้อมทำแปลงผักสวนครัว มีการฝึกอาชีพให้ตามความถนัดและจัดหาทุนมาให้ประกอบอาชีพสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญมีเป้าหมายที่จะทำการช่วยเหลือ จำนวน 32 ครอบครัว คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้

ภาพ/ข่าว วิภาวรรณ สงวนพันธุ์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.