Header Ads
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรอง และควบคุมการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มีใช้ ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด


วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ สถานที่เก็บวัตถุระเบิด ม.11 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี, ม.7 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี, ม.6 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า, ม.10 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า และ ม.4 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรอง และควบคุมการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มีใช้ ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด โดยมีว่าที่ร้อยตรี​ปรีชา พลับ​น้อย​ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอ ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ผู้แทนนายอำเภอ และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เก็บวัตถุระเบิด เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาต สั่ง นำเข้า ซื้อ มีใช้ ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์​ที่กระทรวงมหาดไทนกำหนดครบถ้วน และทางอำเภอแต่ล่ะพื้นที่ ได้แจ้งการขออนุญาตซื้อ ใช้ และขนย้ายวัสดุระเบิดในกรณีนี้ไม่มีการร้องเรียนหรือคัดค้านการประกอบกิจการของผู้ขออนุญาตจากประชาชนในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงแต่อย่างไร
ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.