Header Ads
พ่อเมืองอำนาจเจริญ ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้ง


วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่บ้านนาเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อแก้ปัญหาภัยแห้งโดยหนองน้ำบ้านนาเมืองซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน กำลังจะแห้งขอด ทางจังหวัดอำนาจเจริญโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้นำเครื่องสูบน้ำระยะไกล สูบนำ้จากลำเชบาย ระยะทาง 3,500 เมตร ไปเติมหนองนำ้ ให้ใช้นำ้ได้จนถึงเดือนกรกฎาคมนี้  แล้วจะเข้าสู่ฤดูฝน       จังหวัดอำนาจเจริญมีเป้าหมายที่จะเติมน้ำจำนวน 5 จุด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม และจะดำเนินการอย่างต่อเนืองเมื่อมีการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้จังหวัดไม่มีนโยบายจะนำรถยนต์บรรทุกนำ้ไปแจกจ่าย    แต่จะใช้วิธีเติมนำ้ให้แหล่งนำ้ของหมู่บ้าน โดยเครื่องสูบน้ำระยะไกลนี้สามารถสูบน้ำได้ในระยะ 10 กิโลเมตร         นายธนูศักดิ์  เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายอนุชิตอชิตพล ข่วงทิพย์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก  และกำนันตำบลกุดปลาดุก  ลงพื้นที่อำนวยสะดวก พร้อมรายงานข้อเท็จจริง เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างถาวรต่อไป

ภาพ/ข่าว วิภาวรรณ สงวนพันธุ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.