Header Ads
“ มาแล้ว!!! ฉากกั้นบนโต๊ะอาหารป้องกันโควิด สำหรับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง ”

ศุกร์ที่ ๑๑ มี.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยปลัดอาวุโส รับมอบกระดาษ จากบริษัท อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด จำนวน ๕๐๐ แผ่น โดยคุณสกุณา เถาแตง เป็นผู้แทนมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับโรงเรียนเพื่อใช้เป็นฉากกั้นเว้นระยะห่าง ระหว่างการรับประทานอาหาร ของนักเรียนโรงเรียนต่างๆในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง ซึ่งได้ประสานผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับมอบจากนายอำเภอบ้านสร้าง
นายอำเภอกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่ไปพบปะนักเรียนยังโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอบ้านสร้าง ทั้ง ๒๐ โรงเรียน พบว่าห้องรับประทานอาหารหลายๆโรงเรียน ไม่มีฉากกั้นเว้นระยะห่าง จึงอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ จึงได้ประสานกับ บริษัท อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ ฉากกั้น จำนวน ๕๐๐ แผ่น เพื่อส่งมอบให้โรงเรียนต่างๆ ต่อไป
สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบพระคุณ บริษัท อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด เป็นอย่างสูง ที่ได้สนับสนุนวัสดุสำหรับป้องกันโควิด - 19
/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี.


ขับเคลื่อนโดย Blogger.