Header Ads
ดร.เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ หัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่จะแถลงข่าวนโยบายของทางพรรคต่อสื่อมวลชน


ดร.เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ หัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่จะแถลงข่าวนโยบายของทางพรรคต่อสื่อมวลชนเมื่อเวลา 14:00 นที่โรงแรมมิราเคิลถนนวิภาวดีกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์2565

ทีมข่าวการเมือง รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.