Header Ads
จิตอาสาพระราชทานตำบลเปือย พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโพธิ์ศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


วันที่ 7 มกราคม 2565  เวลา 08.30 น. นายธนูศักดิ์  เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ  ผอ.ศอ.จอส.อ.ลืออำนาจ นายไตรศักดิ์ วรสิทธิ์ธำรงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ นายถวิล ศรีสุวรรณ กำนัน ต.เปือย ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตำบลเปือย ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณวัดโพธิ์ศิลา หมู่ที่ 6  ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม  การคมนาคมสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 57 คน

ภาพ/ข่าว วิภาวรรณ สงวนพันธุ์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.