Header Ads

 


นครนายก - บก.2 ปคบ ตรวจสอบโกดังลักลอบเก็บวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 และวัตุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจสอบโกดังลับลอบเก็บวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 และวัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกร


เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 13 มกราคม 2565 เจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการ 2 กองกำกับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก2 บก.ปคบ)ภายใต้การอำนวยการและสั่งการ โดยพล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผู้บังคับการ ปคบ. พ.ต.อ.อภิชาติ เรนชนะ ผู้กำกับการ 2 บก.ปคบ. พ.ต.ต.จรูญ คำมา สว.กก. 2 บก.ปคบ. พร้อมคณะ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โดยมีนายฐิติพงษ์ เพ็งแพง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมตรวจสอบโกดังไม่มีเลขที่หลังร้านรักเกษตร เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 2 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ใกล้กับธนาคารออมสิน สาขาองครักษ์ ได้ร่วมกันจับกุมนายไกรสม กุลเกียรติประเสริฐอายุ 58 ปี เจ้าของโกดังโดยกล่าวหาว่า

 1.มีวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ไว้ในครอบครอง โดยผิดกฎหมาย ตามมาตรา 43,74 แห่งพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

2.มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม มาตรา 23,73 แห่ง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

3.มีไว้ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งมีวัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนไว้ ตามมาตรา 45(4),38 แห่ง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

4.ขายปุ๋ยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม ม. 12,53 แห่ง พ.ร.บ. ปุ๋ย 2518

5.ขายเมล็ดพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต จากพันกงานเจ้าหน้าที่ ตาม ม.14,56 แห่ง พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกขับเคลื่อนโดย Blogger.