Header Ads

 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 โรบินสัน สมุทรปราการ เพื่อรณรงค์ประชาชนฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่นายแพทย์นเรศฤทธิ์  ขัดธะสีมา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  พร้อมด้วย นายประกิจ วงค์ประเสริฐ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  นายคำรณ  มั่งมี สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ  และคณะเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรณรงค์ประชาชาฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  ณ  ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ   โดยมีนายณรรฐพงษ์ ธรรมญางกูร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ ให้การต้อนรับและให้การสนับสนุนพื้นที่ในการฉีดวัคซีน

     ซึ่งนายแพทย์นเรศฤทธิ์  ขัดธะสีมา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  กล่าวว่า  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์เปิดฉีดวัคซีนแบบ walk in  ตลอดเดือนมกราคม 2565  ปัจจัยสำคัญ คือ ต้องการให้ประชาชน ได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ ในประชากรกลุ่มเสี่ยง รวมถึงภาพรวมประชาชนทั่วไป  ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ ฉีดวัคซีนได้ถึง80% รวมถึงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 หรือโรคเรื้อรัง  เพราะฉะนั้น การฉีดวัคซีนยังเป็นเครื่องมือเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ประชาชนทุกคนต้องเข้ามาบูสต์เตอร์เข็ม 3   ซึ่งตอนนี้สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมรณรงค์ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณะสุข 

 

ทั้งนี้นายณรรฐพงษ์ ธรรมญางกูร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ กล่าวต่ออีกว่า ทางโรบินสันไลน์สไตรสมุทรปราการ ยินดีให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ ให้แกประชาชนชาวสมุทรปราการ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.