Header Ads

 


นครสวรรค์ - ป.ป.ช.จัดโครงการ Strong​ -​ จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ เทศบาลตำบลลาดยาว


ห้องประชุม​เทศบาลตำบลลาดยาว โดย ป.ป.ช.ประจำจังหวัด​นครสวรรค์​ จัดโครงการ Strong​ จิตพอเพียงต้านทุจริต ซึ่งกิจกรรม​การจับตามองและแจ้งแบะแส (Watch​ &​Voice)​ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการทุจริต การปรับเปลี่ยนฐานความคิดที่ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ รวมถึงการละอายต่อการทุจริต และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริตอันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม

        ซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด​นครสวรรค์​ จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ " การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริต และความเสี่ยงในการกระทำความผิดกฎหมายการขัดกันของผลประโยชน์ อันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐ" โดยประเด็นการหารือในวันนี้ ได้ยกหัวข้อการบริหารจัดการขยะเขายิ้มหยามเป็นเขตการดูแลของเทศบาลตำบลลาดยาว หลังจากการประชุม ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลลาดยาวได้เปิดเผยว่า ทางเทศบาลตำบลลาดยาวมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะนี้ โดยการขุดหลุมฝังกลบ ไม่มีการเผาขยะในพื้นที่ดังกล่าว ส่วนกลิ่นเหม็นและควันไฟเกิดจากมีประชาชนและหน่วยงานนำขยะมาทิ้งริมทางเข้าบ่อของเทศบาลตำบลลาดยาว และได้ทำการเผาขยะดังกล่าว จึงทำให้เกิด สภาวะ PM 2.5 ขึ้น ซึ่งทางเทศบาลตำบลลาดยาวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ติดกล้องวงจรปิด เพื่อเป็นการจับผิดผู้ที่ได้นำขยะมาทิ้งริมถนนดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานของพื้นที่แจ้งความดำเนินคีดต่อไป

        ซึ่งการบูรณาการ​ร่วมในครั้งนี้มี นายอภินันท์​เรืองประเภท ผอ.ป.ป.ช. นายสุภาพ ศักดิ์​สัจจา นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานชมรม Strong​ อบต.มาบแก อบต.ห้วยน้ำหอม อบต.ลาดยาว และประชาชน​ที่ให้รับความเดือดร้อนเข้าร่วมประชุม

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ขับเคลื่อนโดย Blogger.