Header Ads
จันทบุรีจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า Street Food กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงหยุดยาว 3 วัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เพิ่มช่องการตลาดให้พ่อค้า แม่ค้า

 

 ผลปรากฏขายดีเกินคาดเตรียมขยายตลาดจัดงานกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอีกภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโควิด -19                               


 ค่ำวันนี้ ( 10 ต.ค. 64 ) ที่บริเวณหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่สมัย รศ.112 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “Street Food@จันทบุรี”ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ Street Food สู่ความเป็นมืออาชีพ ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหอการค้าจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Street Food ในจังหวัดจันทบุรีให้มีศักยภาพในการแข่งขันและมีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างแรงขับเคลื่อนผู้ประกอบการในด้านการผลิตและบริการ รวมไปถึงการรักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการตลาด ในจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้รวมทั้งเยียวยาและลดความเสียหายจากผลกระทบอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์โรคระบาด COVID- 19 โดยในงานมีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “Street Food@จันทบุรี” อาหารสด อาหารแปรรูป อาหารพื้นเมือง อาหารทะเล ของดีเมืองจันท์กว่า 50 ร้านค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายซึ่งนักท่องเที่ยว ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าของดี อาหารเลิศรสแบบใส่ภาชนะกลับไปทานที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และในการเปิดขายสินค้าวันแรกปรากฏว่าสินค้าขายดีเกินคาดโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารรับประทานขายหมดเกลียงก่อนเวลาปิดงาน จังหวัดเตรียมจัดงานกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอีกภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโควิด -19 ในเวลาและโอกาสอันควร ส่วนงานที่หอจดหมายเหตุเป็นการทดลองนำร่องหลังสถานการณ์โควิด -19 ในจันทบุรีคลี่คลายรอบนี้จึงจัดเพียง 2 วัน เริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่ 11.00 น.เป็นต้นไปจนสินค้าหมด     

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม จันทบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.