Header Ads
ชุมพร - พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์มอบชุด PPE พร้อมเสื้อปฏิบัติงานให้กับ อสม.ด้านหน้าของคนชุมพรวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่  รพ.สต.ด่านสวี เลขที่ 71/4 หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  "ผู้กำกับหนุ่ย" พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ รพ.สต.ด่านสวี พบกับ นางพรชนัน ตันติธัญญากร ผอ.รพ.สต.ด่านสวี พร้อมกับประธาน อสม.ตำบลด่านสวี ทั้ง 11ท่านเข้าร่วมประชุมผลการดำเนินการปฏิบัติเป็นบุคลากรด่านหน้าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19  และได้นำสิ่งของชุด PPE และเสื้อที่ใช้ใส่ปฏิบัติหน้าที่ มามอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ด่านหน้าของชาวจังหวัดชุมพร

พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์  กล่าว่า  ได้ลงพื้นที่ร่วมกับพี่น้อง อสม.ด่านสวี รับทราบถึงความขาดแคลนในอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้นำ หน้ากากอนามัยและลงพื้นที่พ้นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด 16 ในพื้นที่ ตำบล ด่านสวี ในวันนี้ได้นำเสื้อมามอบให้กับพี่น้อง อสม.ทั้ง 11 หมู่บ้านเพื่อเป็นขวัญกำลังให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด 2 ปี 

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514ขับเคลื่อนโดย Blogger.