Header Ads
ราชบุรี - ขนส่งราชบุรี คุมเข้มเชิงรุกควบคุมรถก่อ PM2.5 และมาตรการป้องกันโควิด
 วันที่ 2 ธ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรชัย อนันตกูล ขนส่งจ.นครปฐม รักษาราชการแทนขนส่งจ.ราชบุรี ได้มอบหมายให้ นายสมพงษ์ เทียนชัยเกิดศิลป์ นักวิชาการขนส่ง ชำนาญการพิเศษ สนง.ขนส่งจ.ราชบุรี ร่วมบูรณาการกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 8 และตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ออกตรวจวัดควันดำตามมาตรการลดมลพิษทางอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยตรวจวัดค่าควันดำด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำรถชนิดทึบแสง บริเวณตลาดกอบกุล ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี และบริเวณถนนหมายเลข 3018 กม. 6+200 หมู่ 8 ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยมีการดำเนินการสุ่มตรวจรถยนต์และรถบรรทุกจำนวนทั้งสิ้น 150 คัน ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์ที่กำหนด


 ขณะเดียวกัน ขนส่งจ.ราชบุรี ได้ออกตรวจกำกับผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง และสถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้มีการจัดจนท.คอยตรวจสอบ สแกนอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสาร เพื่อคัดกรองผู้เสี่ยงติดเชื้อก่อนขึ้นรถ, ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่บนรถตลอดเวลาการเดินทาง, จัดให้มีน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดทำความสะอาดรถโดยสารในจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น เบาะที่นั่ง ประตูทางขึ้น-ลงรถ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค, ให้สแกนแอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ" หรือทำบันทึกการเดินทางผู้โดยสาร และจัดให้มี QRCode บนรถให้ผู้โดยสารเข้าเช็คอิน หรือจัดทำบัญชีผู้เดินทาง เพื่อความสะดวกในการเก็บประวัติผู้เดินทาง 


 นอกจากนี้ ขนส่งจ.ราชบุรี ยังได้กำชับไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว, กำกับผู้ประกอบการถโดยสารประจำทางให้การรับ-ส่งผู้โดยสารเฉพาะสถานที่หยุดหรือจอดตามที่กำหนดในใบอนุญาตประกอบการขนส่งเท่านั้น พร้อมออกแจ้งมาตรการและบทลงโทษที่เด็ดขาดและรุนแรง หากพบรถที่กระทำความผิด ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และผู้ประกอบการรถโดยสารที่ไม่มีมาตรการป้องกันโควิด-19


////////////////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.