Header Ads
ราชบุรี - รพ.สต.คลองข่อย ฉีดวัคซีนเข็มสองไม่จำกัดสัญญา
  วันที่ 2 ธ.ค.64 ที่อนามัยคลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายตระกูล ปฐมาวัฒนากาญจน์ ผอ.รพ.สต.คลองข่อย ร่วมกับรพ.เจ็ดเสมียน ได้เปิดให้มีการฉีดวัคซีนโควิค-19 เข็มสอง แอสตราเซเนก้า ที่รพ.สต.คลองข่อย โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดสัญญา ไทย พม่า ลาว และเขมร ที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว และมีนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันนี้ ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน แอสตราเซเนก้า จำนวน 200 โดส


  โดยมีจนท.บุคคลากรทางการแพทย์ ของรพ.เจ็ดเสมียน นำทีมแพทย์มาบริการฉีดวัคซีน และได้จัด จนท.รพ.สต.คลองข่อย พร้อมจนท.อสม.ต.คลองข่อย มาค่อยให้บริการวัดไข้ ตรวจวัดอุณหภูมิ สอบประวัติ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ 08.00 -12.00 น. ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก


//////////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.