Header Ads

 


พาณิชย์จังหวัดยะลา จัดกิจกรรม “Mini จับคู่ กู้เงิน” เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ วันนี้ 23 ธ.ค.64 ที่ ห้องวลัย 9 โรงแรมยะลารามา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในกิจกรรม “Mini จับคู่ กู้เงิน” เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารนำเข้าส่งออกกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการผลไม้จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษและเงื่อนไขการผ่อนปรนอื่นๆส่งผลให้เกิดสภาพคล่อง

นางผุสสดี จ๋ายเจริญ พาณิชย์จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การดำเนินกิจการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยได้ร่วมกับสถาบันการเงินทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกา.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME.D.Bank), ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank),และบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้คำแนะนำแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

นายราสิดี  แดเบาะ ผู้ประกอบการ นำเข้า-ส่งออกผลไม้ จ.ยะลา  เปิดเผยว่า  เป็นโครงการที่ดี  มีประโยชน์  ทำให้ผู้ประกอบการจะได้รู้ว่า  แหล่งเงินทุนที่เราจะกู้จากธนาคารไหน  ซึ่งวันนี้ก็มีหลากหลายธนาคารที่มาให้คำแนะนำ  ซึ่งเป็นความสะดวกของผู้ประกอบการ  ทำให้ผู้ประกอบการได้มีทุนในการขยายธุรกิจหรือขยายบริษัทของเราได้

ภายในกิจกรรมครั้งนี้ มีร้านค้าสินค้าชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดยะลา ได้แก่ กล้วยหินแปรรูป โรตีแช่แข็งและโรตีกรอบลูกหยีมุขตา หม่อนแปรรูป น้ำพริกสูตรแม่ผัว ร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงานอีกด้วย

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลาขับเคลื่อนโดย Blogger.