Header Ads
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. ลงพื้นที่ชุมพร ดูความพร้อมรับรับสมัครการเลือกตั้งซ่อมชุมพร เขต 1    วันนี้(23 ธ.ค. 64) เวลา 8.00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. ลงพื้นที่ชุมพร ดูความพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เขต 1 เพื่อติดตามการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ หอประชุมท่าตะเภา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร พร้อมทั้งประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ส.ฯ ในเวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมลัดดาวัลย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผวจ.ชุมพร พล.ต.ต.วิรุฬห์  สุวรรณวงศ์ ผบก.ภ.จว.ชุมพร นางสาวจันทิมา พันธมนต์  รอง ผอ. รักษาการ ผอ.กกต.จ.ชุมพร ว่าที่ร้อยโท  สมชาย  เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์ จ.ชุมพร นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่น จ.ชุมพร นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร และเจ้าหน้าที่ กกต. จ.ชุมพร ร่วมให้การต้อนรับ 

     นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. กล่าวว่า วันนี้ผมมาสังเกตการณ์การรับสมัครการเลือกตั้ง ส.ส. ของจังหวัดชุมพร เขต 1 การรับสมัครก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ   ต้องขอชื่อชมคณะเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ กกต.ประจำเขต ซึ่งการรับสมัครเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ 23 - 27 ธ.ค. 2564 และระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งมีระยะเวลาสั้นเพียง 45 วันเท่านั้นเอง และในวันที่ 16 มกราคม 2565 ก็จะเป็นวันที่ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

     จึงอยากจะขอเชิณชวนท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านได้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.สวีบางส่วน จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์มีเสียงได้ไปสำรวจตรวจสอบรายชื่อในทะเบียนรายชื่อผู้เลือกตั้ง และเตรียมตัวในเรื่องของการใช้สิทธิ์  หากไม่มีชื่อให้รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอเพิ่มชื่อไม่ให้ชื่อตกหล่น และสำรวจว่าเราอยู่ในหน่วยเลือกตั้งไหน สถานที่เลือกตั้งอยู่ตรงไหน และขอให้ประชาชนช่วยรักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ที่ทุกหน่วยได้เตรียมการไว้แล้ว ที่สำคัญขอวิงวอนให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและยุติธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย 

     นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผวจ.ชุมพร กล่าวว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวชุมพรในพื้นที่เขต 1 ได้ร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุด 

     อย่างแรกก็คือเรื่องตรวจสอบสิทธิ และความเรียบร้อยของบัตรประชาชน เพราะต้องใช้ในการแสดงสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง อย่างที่ 2 ก็คือขอให้ประชาชนรักษามาตรการความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่สำคัญเราต้องควบคุมและการเลือกตั้งต้องเป็นให้ความเรียบร้อย

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514ขับเคลื่อนโดย Blogger.