Header Ads

 


ระยอง-รมช.สธ.ปลูกต้นกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เป็นปฐมฤกษ์ที่ จ.ระยอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลูกต้นกัญชาในพื้นที่ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เป็นปฐมฤกษ์ ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่น้ำใส และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านน้ำใส เพื่อนำผลผลิตไปเป็นประโยชน์ทางการแพทย์


เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 20 ธ.ค.ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  ม.2 บ้านน้ำใส อ.เขาชะเมา จ.ระยอง นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอเขาชะเมา และนางสาวอรทัย ใจดี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่น้ำใส ร่วมเปิดป้ายโรงเรือนแปลงปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และปลูกต้นกัญชาในกระบะเพาะต้นกล้าเป็นปฐมฤกษ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่น้ำใส และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พร้อมเยี่ยมชมแปลงปลูกกัญชาในโรงเรือนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ด้วย

นางสาวอรทัย ใจดี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่น้ำใส กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกได้จัดทำโครงการปลูกและแปรรูปกัญชา สำหรับใช้ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทยใน รพ.สต.ร่วมวิสาหกิจชุมชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยให้มีคุณภาพ และส่งเสริมผลิตกัญชาที่มีคุณภาพให้กับคลังวัตถุดิบกัญชาของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนำไปใช้ผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยมีวิสาหกิจชุมชนดำเนินการ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่น้ำใส และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ได้ดำเนินการตามนโยบายปลูกต้นกัญชาโดยใช้เมล็ดพันธุ์ไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 120 เมล็ด ลงในแปลงปลูกภายในโรงเรือน โดยมีการปลูก 2 รอบ พื้นที่ 48 ตารางเมตร 

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รัฐบาลสนับสนุนการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย รวมทั้งเกษตรกรต้องรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานและถูกกฎหมาย การที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่น้ำใส และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ร่วมกันสร้างต้นแบบการดำเนินงานด้านกัญชาทางการแพทย์ดังกล่าว ซึ่งเป็นแห่งแรกของอำเภอเขาชะเมา โดยจะเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกกัญชาอื่นๆ ดำเนินการตามแนวทางได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้กัญชาเป็นพืชที่มีประโยชน์ทั้งการแพทย์และเศรษฐกิจ โดยส่วนยอดและช่อดอกสามารถนำมาปรุงผสมเป็นยารักษาโรค ในส่วนอื่นๆ ของกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจสามารถนำมาประกอบอาหาร สร้างประโยชน์ต่อสังคมห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน และเป็นการยกระดับคมาสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.