Header Ads

 


จ.สุโขทัย นำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกจังหวัดสุโขทัย นำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด เข้าอบรมในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อไม่ให้หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดขึ้น ณ กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายรามคำแหงมหาราช ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยได้นำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จำนวน 105 คน เข้ารับการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเป็นระยะเวลา 12 วัน เพื่อไม่ให้หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก โดยแบ่งออกเป็นการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 9 วัน ซึ่งได้เน้นให้การดูแลทั้งด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้เกิดการยอมรับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ สร้างพฤติกรรมเชิงบวก ควบคุมตนเองให้มีทักษะการปรับตัวเข้ากับสังคม และสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม และการฝึกอบรมทักษะอาชีพ จำนวน 3 วัน เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ ได้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม ทำตัวให้มีคุณค่า สร้างสรรค์ในสิ่งดี เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ต่อไป


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.