Header Ads

 


นนทบุรี กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าว สถานการณ์โรคโควิด 19 โอมิครอน     เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 20 ธ.ค 64 เวลา 11.00 น.ที่กระทรวงสาธารณสุข ห้องประชุมไพจิตรปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 สป.สธ. ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รวมแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19 สายพันธ์โอไมครอน ในปัจจุบัน

    นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่าพบผู้ติดเชื้อสายพันธ Omicron ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พ.ย.64 ในประเทศ Botswana องค์การอนามัยโลกได้จัดอันดับ B.1.1.529 ขึ้นเป็น Variants of Concerns (VOCs.) เมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 เรียกว่า Omicron และตรวจพบเชื้อ Omicron ในอย่างน้อย 89 ประเทศ และยังเพิ่มเร็วขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่มีหลายประเทศตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด19 Omicron ซึ่งทุกรายยังมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ.โดยไม่มี Index case ใประเทศไทย

และพบสัดส่วนของผู้เดินทางเข้าประเทศผ่านระบบ Test&Go, Sandbox, AQ ที่ติดเชื้อเป็นสายพันธุ์ Omicron ถึง 1 ใน 4 ในการตรวจ RT PCR 72 ชม. ก่อนมา และตรวจ RT PCR เพียงครั้งเดียว เมื่อมาถึงประเทศไทยยังทำให้ ผู้ป่วยหลุดไปได้ เนื่องจากอยู่ในระยะฟักตัว (Window Period) ซึ่งอาจจะเล็งไปถึงการพิจารณาปรับมาตรการ Test&Go และในการการตรวจจับสายพันธุ์ต่างๆ  ยังทำได้ตามปกติ ทั้งแบบเบื้องต้น (Potentially) และแบบยืนยัน(Confirmed)

    นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคกล่าวสรุปว่า จากสถานการณ์โรคโควิด19 ทั่วโลก แนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์ Omicron ซึ่งสามารถแพรโรคได้เร็ว มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในรพ. เพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะผู้ไม่ได้รับวัคซีน หรือผู้ที่เคยฉีดวัคซีนนานกว่า 6 เดือนแล้ว ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยอาการหนัก ผู้เสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ยังพบการระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนกระจายทุกภูมิภาค โดยเฉพาะสถานที่เสี่ยง ได้แก่ โรงงาน สถานประกอบการ ตลาด แคมปัคนงาน โรงเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมงานเลี้ยง งานรื่นเริง งานศพ งานบุญ พบผู้ติดเชื้อโควิด19 สายพันธุ์ Omicron รายแรกในประเทศ ซึ่งติดเชื้อจากผู้เดินทางเข้าประเทศทั้งนี้ ยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน จากสายพันธุ์ Omicron ภายในประเทศไทย และยังพบสัดส่วนผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าประเทศ ในรูปแบบ Test & Go เพิ่มขึ้น 2 เท่า เทียบระหว่างเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม รวมทั้งตรวจพบสายพันธุ์ Omicron เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำข้อเสนอต่อ ศปก.ศบค. พิจารณาชะลอการเดินทางเข้าประเทศในรูปแบบ Test & Go สำหรับผู้เดินทางมาจากทุกประเทศ และพิจารณาปรับใช้มาตรการกักตัวในระบบ AQ หรือ Sandbox นาน 7-10 วัน แทน. 


ในส่วนของการพบผู้ติดเชื้อที่กลับมาจากการไปแสวงบุญที่เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในวันที่15 ธ.ค.ที่ผ่านมาซึ่งในคณะดังกล่าวมี ผู้ที่อาศัยอยุ่ใน ต.ท่าอิฐ จ.นนทบุรี อยู่ 10 กว่าคน และตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด19 จำนวน 7 ราย สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 6 ราย ในจำนวนนี้ มีหญิงและคุณยายที่ได้รับเชื้อ โอไมครอน และเชื้อ Delta รวมอยู่ด้วย เบื้องต้นได้ทำการกักตัวทั้งผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และส่งตัวเข้ารับการรักษาตามอาการต่อไป.

    จากสถานการณ์ในตอนนี้จึงขอความร่วมมือทุกคนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดการระบาดของโรค และชะลอการระบาดของสายพันธุ์ Omicron และขอความร่วมมือทุกคน และทุกภาคส่วน ร่วมด้วยช่วยกันป้องกัน ดูแลตนเอง ให้คำแนะนำ

1. ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ให้ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยด่วน รวมทั้งการฉีด Bo0ster dose ตามเกณ

2. คนไทยที่มีแผนเดินทางไปต่างประเทศ ช่วงนี้ขอให้ชะลอการเดินทางไปต่างประเทศ หากจำเป็นต้องเดินทาง ให้ป้องกัน

ตนเองขณะเดินทาง และขณะพำนักในต่างประเทศ อย่างเคร่งครัด เน้นปฏิบัติตนตามมาตรการ Universal Prevention

3. คนไทยเดินทางมาจากต่างประเทศและกักตัวที่บ้าน ให้รีบไปรพ.ตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง และกักตัวจนครบ 14 วัน

4. สถานประกอบการ หน่วยงาน ที่จะจัดงานรื่นเริงช่วงปีใหม่ ให้ดำเนินการตามแนวทาง Covid Free Setting และตรวจห

เชื้ออีกครั้งด้วย ATK ก่อนกลับมาทำงานหลังปีใหม่ รวมทั้งเฝ้าระวัง พนักงานทุกคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดด้วย

5. แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ หากพบสถานบริการ สถานประกอบการ ร้านอาหารที่ให้ดื่มสุราภายในร้าน ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ Covid-Free Setting รมว.สธ. สั่งการ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการประชาชน รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK รวมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ และเพิ่มจุดให้บริการ ณ สถานีขนส่ง ในจังหวัดที่มีผู้เดินทางจำนวนมาก ด้วย


ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล  สิงห์โตขับเคลื่อนโดย Blogger.