Header Ads

 


นายอำเภอลับแลพร้อมคณะลงพื้นที่ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย(ไฟไหม้)
วันที่ 20 ธันวาคม 2564


สืบเนื่องจากเมื่อ วันที่18 ธันวาคม 2564 เวลา20.30น.ได้เกิดไฟใหม้บ้านนายสุนทร เนืองนิตย์ บ้านเลขที่78/1หมู่ที่8 บ้านร่องยาง ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแลพร้อมด้วยนางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายยกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล/กรรมการแม่บ้านมหาดไทย กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ลงพื้นเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม พัดลม เงินสด และของจำเป็นให้กับนายสุนทร เนืองนิตย์ พร้อมภรรยา เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ สุทธตั้ง ประธานชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอลับแล ได้ดำเนินการเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานขอรับบริจาคช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ใน การบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของผู้ประสบภัยในครั้งนี้


 


สามารถร่วมบริจาคได้ชื่อบัญชี สงเคราะห์ผู้ประสบภัยหมู่ที่ 8 บ้านร่องยาง ต.ชัยจุมพล ธนาคาร ออมสิน บัญชี เลขที่บัญชี 020380025237 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-7034051นายสมศักดิ์ สุทธตั้ง( ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอลับแล)นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.