Header Ads

 


นครนายก - วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก จัดพิธีลงนามเปิดการจัดตั้งศูนย์ภาษาจีนอาชีวศึกษา
เมื่อเวลา 10. 00 น.ของวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่อาคารเกตุสายเมืองวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก  ดร.มัฆวาน ศุขวัฒน์ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก อาจารย์ Li KunKun รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้เป็นประธานในพิธีลงนาม และเปิดการจัดตั้งศูนย์ภาษาจีนอาชีวศึกษา โดยมีบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก และบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามเปิดการจัดตั้งศูนย์ภาษาจีนอาชีวศึกษาพร้อมรับมอบใบประกาศนียบัตร และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นอันเสร็จพิธี


ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก มีความยินดีอย่างยิ่งที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคการขนส่ง  Jilin  Communications Polytechinc  Side  ได้ให้ความไว้วางใจวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ในการจักตั้งศูนย์ภาษาจีนอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิทยาลัยทั้งสองแห่งดำเนินการด้านภาษาจีนสายอาชีวะ ทักษะด้านเทคนิคอาชีวศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ ความร่วมมือขั้นพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

1.จัดตั้งศูนย์ภาษาจีน 2.สร้างฐานฝึกอบรมทักษะทางเทคนิคในต่างประเทส  3.การฝึกทักษะภาษาจีน+อาชีวศึกษา  4. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกขับเคลื่อนโดย Blogger.