Header Ads
จังหวัดยโสธร มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้ประชาชน


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ได้ประกอบพิธีเชิญของพระราชทานมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว โดยมีนายชลธี ยัง    ตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยโสธร เป็นประธานเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดยโสธร 9 อำเภอประกอบด้วย อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 400 ผืน  อำเภอเลิงนกทา จำนวน 350 ผืน อำเภอกุดชุม จำนวน 300 ผืน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จำนวน 300 ผืน อำเภอมหาชนะชัย จำนวน 300 ผืน อำเภอป่าติ้ว จำนวน 250 ผืน อำเภอทรายมูล จำนวน 200 ผืน อำเภอค้อวัง จำนวน 200 ผืน และ อำเภอไทยเจริญ จำนวน 200 ผืน รวมทั้งสิ้น 2,500 ผืนโดยมี ชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร  นายอำเภอ 9 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว วีรพล บุญเดช

ขับเคลื่อนโดย Blogger.