Header Ads
ศอ.บต.เตรียมจัดวิ่งเทรลระดับโลก ภายใต้งาน Amazean Jungle Trail

              


  หลัง ลงนาม MOU ร่วมกับ UTMB ASIA และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับไม้ต่อจาก                                     UTMB Doi Inthanon Chiangmai ผุดแคมเปญดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ การแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ Thailand By UTMB 2021


โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเขมพล  อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูรเลขาธิการ                        ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย                          รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2565  ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  

โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 2,500 คน และ มี Elite จากทั่วโลกเดินทางมา 30 กว่าคน จาก 12 ประเทศทั่วโลก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการ แข่งขันวิ่งเทรลที่สำคัญของประเทศไทย โดยดำเนินการภายใต้มาตรการสาธารณสุขและแนวทางการดำเนินงานจัดการแข่งขันวิ่งเทรล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ SOP ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ศบค. อย่างเคร่งครัด  

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Thailand By ภูเขา UTMB Doi Inthanon Chiangmai 2021  ซึ่งการแข่งขันในครั้งมีวัตถุประสงค์หลักคือให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางของกิจกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและสร้างกระแสความตื่นตัวการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และ เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย  อีกด้วย 

ทั้งนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมบันทึกข้อตกลง (mou) ในการรับเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขัน Amazean Jungle Trail (อะเมเซียน จังเกิ้ล เทรล)ในครั้งต่อไป ที่ อ.เบตง จ.ยะลา                                        ระหว่าง  UTMB  กับ ศอ.บต. และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี Mrs.Sabrina De Nadai Co-Director              UTMB ASIA  นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมบันทึกข้อตกลง ซึ่งประเทศไทย                         ได้ตั้งเป้าหมายที่ จะผลักดันให้รายการ Amazean Jungle Trail  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นสนามที่ได้รับ               การรับรองจาก UTMB เป็นสนามที่ 2 ของประเทศ จะมีการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 นี้ 

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา


ขับเคลื่อนโดย Blogger.