Header Ads

 


นครนายก – กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก จัดโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชน ร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2564ที่อาคารอเนกประสงค์วัดเขาแดง ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พันเอกอภิชาติ มีธัญญากร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้ พันเอกอมร บุตรชา หัวหน้าศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2564  ในพื้นที่ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีผู้ที่เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วย กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผุ้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ตั้งแต่หมู่ที่ 1 – 12 ตำบลสาริกาที่มีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเป็นแหล่งท่งเที่ยวของจังหวัดนครนายก หลังจากอบรมและฟังบรรยายพิเศษในภาคเช้าต่อมาในภาคบ่ายได้จัดให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติหน้าที่จริงโดยมีการจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าเสมือนจริง ให้ผู้ที่เข้ารับฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าด้วยตนเองในเบี้องต้น


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.