Header Ads
เมืองปากน้ำโพ จัดกิจกรรม​เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม​ 2564


ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศตามสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดนั้น

สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ นายชยันต์​ ศิริ​มา​ศ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​ในพิธีฯ โดยมีนางศิริรัตน์​ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดช​พันธุ์​ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน นางสาวชุติ​พร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นในเวลา 08.30 น นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการเข้าพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งการจัดงานวันพ่อแห่งชาติของชาวนครสวรรค์ในครั้งนี้ เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคมเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ เพื่อให้ผู้เป็นพ่อถนัดในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อและลูกที่ปฏิบัติหน้าที่ของตน ได้เป็นอย่างดีสมควรแก่การยกย่องของสังคมและเพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ ต่อไป

ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.