Header Ads
จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


วันนี้ ( 5 ธันวาคม 2564 ) เวลา 10.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมี ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร จิตอาสา 904 ผู้บริหารท้องถิ่นท้องที่ ประชาชนจิตอาสา พสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่า ขอรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลำคลองวัดหนองเต่าใต้ จังหวัดนครสวรรค์

ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี ด้านการศึกษาด้านชลประทาน การอนุรักษ์น้ำและดิน การพัฒนาชนบทและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด 4,741 โครงการซึ่งพสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่า ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.