Header Ads
ภาครัฐและเอกชน ร่วมมอบของขวัญนำไปมอบให้เด็ก ในงานวันเด็กสัญจร 4 จังหวัดภาคใต้ - มอบให้ผู้ลี้ภัยจากพม่า

       นายกันต์พงษ์ ลิ่มกาณจนา ประธานหอการค้า จังหวัดยะลา  และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง บริษัท  ซิงเกอร์ประเทศไทย  จำกัด (มหาชน)   มอบ ขอลขวัญวันเด็ก ให้ นายอับดุลหาดี เจ๊ะยอ ข่าวสดยะลา นายนิแอ สามะอาลี สำนักข่าวอิศรา  เพื่อนำไปมอบให้ เด็กด้อยโอกาส ในงาน  วันเด็กแห่งชาติ สัญจร ขึ้นระหว่าง วันที่ 7-9 มกราคม 2564  นี้ เพื่อสร้างรอยยิ้ม แต่งเติมความสุข ให้เด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลาได้มีขวัญและกำลังใจต่อไป 

    

       นายอับดุลหาดี เจ๊ะยอ ข่าวสดยะลา  กล่าวว่า  กิจกรรมวันเด็ก วันเด็กแห่งชาติ สัญจร ที่เราจัดขึ้น แบ่งเป็น  2 ส่วน  ซึ่งส่วนแรกเป็นการ สัญจร ไปมอบทุนการศึกษา 50 ทุน และ มอบของขวัญให้เด็ก 350 คน ใน 4 จังหวัดภาคใต้ 

    ในส่วนที่ 2 เราจะสัญจร ไปมอบ ให้ เด็ก ผู้ลี้ภัยจากพม่า  ซึ่งตอนนี้ กำลังรับ บริจาค เสื้อกั้นหนาว ของใช้จำเป็น จำนวนมาก  เพื่อเป็นการรวมพลัง พี่น้องจากใต้ สู้ภาคเหนือ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือ ตามมนุษย์ธรรม อีกด้วย   จึง ขอเชิญชวน พี่น้อง มารวมพลัง ซับน้ำตา ผู้ลี้ภัย ร่วมกัน

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.