Header Ads
“ปกป้องประชา ฝึกซ้อม พร้อมดูแล และช่วยเหลือประชาชนในห้วงวันหยุดยาว ในเทศกาลปีใหม่ 2565 ในสถานการณ์โควิด-19”
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลลับแล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณาการฝึกซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนในห้วงวันหยุดยาว ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ถนนหมายเลข 11 บริเวณเขาพลึง จังหวัดอุตรดิตถ์ 


จากนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกให้หน่วยทหารเตรียมการอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย และให้การช่วยเหลือประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา สัญจรผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และท่องเที่ยวในห้วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ด้วยความปลอดภัย และมีสวัสดิภาพ อีกทั้งพลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกมีความห่วงใย และได้เน้นย้ำให้โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติการช่วยเหลือให้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด  


โดยมีการฝึกแผนบนโต๊ะ (TTX:Table Top Excercise) โดยมีการฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์ ฉุกเฉินในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นทางการ และไม่กดดัน (Stress-free) และมีการฝึกการฝึกจำลองเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุบริเวณเขาพลึง การฝึกการค้นหากู้ภัย การเข้าถึงจุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง การรองรับผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุ ในการฝึกซ้อมนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความสามารถ และสร้างความชำนาญให้แก่เจ้าหน้าที่ ทำให้ทราบถึงหน้าที่ที่จะปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ปลอดภัยและเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในห้วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565


ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพนาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.