Header Ads
ราชบุรี - ชาวบ้าน 3 ตำบล ยื่นหนังสือร้องเรียน ป.ป.ช.จ.ราชบุรี
 วันที่ 1 ธ.ค.64 นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ที่ปรึกษาชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจ.ราชบุรี พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนจากแกนนำชาวบ้าน 3 ตำบล คือ ตำบลดอนใหญ่ ตำบลดอนคา ตำบลวังเย็น พร้อมรายชื่อชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อง หลังในชุมชนมีบ่อตักดินขาย และใช้รถบรรทุกดินขนาด 10 ล้อขึ้นไป วิ่งทั้งวันทั้งคืนจนชาวบ้านทั้ง 3 ตำบลได้รับความเดือดร้อนเป็นมาก เพราะทำให้ถนนหมู่บ้าน สาธนูปโภคหมู่บ้านเสียหาย จึงได้รวมตัวกันมาร้องทุกข์ดังกล่าว 


 เพื่อนำเรื่องดังกล่าวยื่นต่อให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จ.ราชบุรี (ป.ป.ข.จ.ราชบุรี) เข้าดำเนินการจัดการกับปัญหาดังกล่าว กับผู้ประกอบการบ่อตักดิน และผู้ประการรถบรรทุก 10 ล้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้ชาวบ้าน 


///////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.