Header Ads
ราชบุรี - กมธ.จัดระเบียบสายไฟ สมาชิกส.ส.ติดตามโครงการสายไฟลงดิน
 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสารสื่อสาร ลงพื้นที่จ.ราชบุรี ติดตามโครงการสายไฟลงดินที่ถนนวรเดช เทศบาลเมืองราชบุรี


 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศาลากลางจ.ราชบุรี นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารฯ สภาผู้แทนราษฎร และประธานอนุกรรมาธิการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารฯภาคกลาง ใต้ และตะวันออก พร้อมด้วย นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ และคณะ เดินทางลงพื้นที่จ.ราชบุรี เพื่อตรวจติดตามและศึกษางานการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน และการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารให้เป็นระเบียบ 


 โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ด้วย ซึ่งวันนี้คณะกมธ. ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสาร โครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เส้นทางถนนวรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี และสำรวจเส้นทางในพื้นที่ประวัติศาสตร์บริเวณอุทยานหินเขางู พื้นที่เศรษฐกิจแหล่งชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง


 นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการกล่าวถึงโครงการนำสายไฟลงดินที่จังหวัดราชบุรีว่า เบื้องต้นได้นำร่องที่ถนนวรเดชก่อน จากนี้หากมีงบประมาณอนาคตจะขยายไปยังจุดอื่นต่อไป นอกจากนี้จะพลักดันการติดตั้งไฟส่องสว่างตามถนนที่มีชุมชนให้เพียงพอเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรม


 สำหรับการดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสาร โครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดราชบุรีได้พิจารณาเลือกเส้นทางถนนวรเดช ซึ่งเป็นถนนที่สำคัญในด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เนื่องจากมีสถานที่ราชการ แหล่งชุมชนเมืองเก่าติด และวิถีชีวิตที่ชุมชนติดแม่น้ำแม่กลอง โดยระยะทางของโครงการเริ่มจากแยกวัดช่องลม ไปจนถึงสะพานจุฬาลงกรณ์ หรือสะพานเหล็กข้ามทางรถไฟ ประมาณ 800 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 30 ล้านบาท 


 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ลงทุนปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ทั้งงานไฟฟ้า และงานโยธา ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 26 พ.ย. 2564 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.ย. 2565 ส่วนรูปแบบการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน จะก่อสร้างแนวเมนท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแรงสูง ด้วยวิธีดันท่อลอดและก่อสร้างวางท่อร้อยสายด้วยวิธีการก่อสร้างแบบขุดเปิดถนน โดยแนวเมนท่อร้อยสายไฟฟ้าและบ่อพักสาย จะอยู่บริเวณใต้ผิวจราจร หรือ ทางเท้า โดยจะวางท่อร้อยสายไฟแรงต่ำ ไปยังตู้มิเตอร์ และไปยังจุดต่อแยกสายเพื่อจ่ายไฟ
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า


 ทั้งนี้เมื่อโครงการนำสายไฟลงใต้ดินแห่งนี้เสร็จ ถนนวรเดชทั้งเส้นจะไร้เสาไฟ ทำให้เห็นทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน ที่สำคัญจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรีดีขึ้น และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างดี


//////////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.