Header Ads
จังหวัดนนทบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565      วันนี้ (28 ธ.ค.64) เวลา 13.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ภายใต้การรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เน้นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งดำเนินการในห้วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนนทบุรีได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด โดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดและระดับอำเภอขึ้น เพื่อประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2565 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ โดยเน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนเป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดในทุกเส้นทาง ตลอดจนเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร ภาคประชาชนจิตอาสา โดยเฉพาะในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มากที่สุด 

      โดยมี ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ฯภาคีเครือข่ายรณรงค์อุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565กว่า 300 คน


ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โต
ขับเคลื่อนโดย Blogger.