Header Ads
พังงา-ททท.พังงาจัดกิจกรรมปั่นเปิดฤดูการท่องเที่ยวเกาะยาว AMAZING NEW CHAPTERS @ KOH YAO NOI PHANGNGA วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ที่ท่าเรือมาเนาะ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นเปิดฤดูการท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ประจำปี 2564  AMAZING NEW CHAPTERS  @ KOH YAO NOI PHANG NGA  โดยมีนักปั่นทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะยาวน้อยกว่า 100 คน ซึ่งใช้เส้นทางปั่นรอบเกาะยาวน้อย ผ่านจุดท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ

   นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบลเกาะยาวน้อยให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมากขึ้น รวมทั้งเพื่อประกาศให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบว่าเกาะยาวน้อยเข้าสู่ช่วง High Season ซึ่งเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยส่งเสริมกระตุ้นการใช้จ่ายของนักปั่นที่มาเยือน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และสร้างการรับรู้ในการท่องเที่ยวของตำบลเกาะยาวน้อย คาดว่าสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า และโรงแรมที่พักในเกาะยาวได้เป็นอย่างดี รวมถึงการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอเกาะยาว ให้มากขึ้น

 อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530
ขับเคลื่อนโดย Blogger.