Header Ads    

   บ่ายวันนี้ (23 ธ.ค.64) ทางพลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 16 ของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจที่ 16 นายวิเชียร อนุสาสนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทั้งแบบ 2 ช่อง งบประมาณ 801,600 บาท และแบบช่องเดียว งบประมาณ 429,000 บาท จากนั้นลงพื้นที่หมู่ 9 ตำบลไทรย้อยอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ติดตามโครงการวางเกเบี้ยนเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง งบประมาณ 1,524,000 บาท


พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ กล่าวว่า เป็นการติดตามโครงการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งได้อนุมัติโครงการให้จังหวัดแพร่ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน โดยพื้นที่หมู่ 12 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่นั้น เดิมสะพานขาดในช่วงฤดูฝน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ได้ของบประมาณผ่านจังหวัดขึ้นไป และคณะได้มาดูแล้วเห็นถึงความจำเป็น จึงได้อนุมัติงบประมาณลงมาให้ ซึ่งขณะนี้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันนี้คณะจึงได้มาดูและได้พบกับประชาชนในพื้นที่ ที่มีความพึงพอใจ อยากเรียนว่ารัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน สิ่งไหนที่มีความเดือดร้อนก็จะให้ทีมงานลงไปดูแลแก้ไขทันที

ภาพ/ข่าว

ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่
ขับเคลื่อนโดย Blogger.