Header Ads

 


“ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ จัดกิจกรรมชุมชนกองทัพเรือ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1/65”


วันที่ 18 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 น. พลเรือตรี ชวิช  วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะ รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ชุมชนกองทัพเรือ ต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 1/65 ณ อาคารที่พักส่วนกลาง ทร.พื้นที่สุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

การจัดกิจกรรมชุมชน ทร. ต้านภัยยาเสพติด ในพื้นที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร. ณ พื้นที่สุขสวัสดิ์ 26 ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 ของฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก การมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 7 – 18 ธ.ค.64  มีการมอบอุปกรณ์กีฬา จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล เปตอง การฝึกเต้นประกอบดนตรีและฝึกเทควันโดของเยาวชนภายในพื้นที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร. ณ พื้นที่สุขสวัสดิ์ 26 ทั้งนี้ตลอด การจัดกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน โดยในวันนี้ได้จัดกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การกล่าวปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด การแสดงของเยาวชน และการมอบรางวัล
ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.