Header Ads
พาณิชย์​คุมเข้ม ปล่อยขบวนคาราวานสายตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์และเครื่องวัดสินค้าเกษตร ของสถานรับซื้อสินค้าเกษตรในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และ เปิดอาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์​


อาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 น​รร​สวรรค์​ นายอาวุธ​ วงศ์สวัสดิ์​ รองอธิบดี​กรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์​และปล่อยขบวนคาราวานโครงการบูรณาการตรวจสอบเครื่องชั่งและเครื่องวัดสินค้าเกษตรในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนายปรีชา​ เดช​พันธุ์​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ กล่าวรับต้อน

นายเทพภิญโญ โคตรนนท์ ผู้อำนวยการกองชั่งตวงวัด พร้อมด้วยคณะสายตรวจชั่งตวงวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าร่วมในพิธีฯ  สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๑-๕ นครสวรรค์ ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ และได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อก่อสร้างุอาคารสำนักงานเมื่อปี พ.ศ. 2562 จำนวน

7,096,955.50 บาท มีพื้นที่ทั้งหมด 3 งาน 73 ตารางวา ซึ่งประกอบไปด้วย อาคารสำนักงาน

และโรงจอดรถ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องวัดสินค้าเกษตร และโรงจอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่มาติดต่อ และในอนาคตจะเป็นศูนย์ในการตรวจสอบเครื่องมือวัดสินค้าเกษตรอีกแห่งของ กองชั่งตวงวัดกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ในส่วนของขบวน)​คาราวานการตรวจสอบเครื่องชั่งและเครื่องมือวัดสินค้าเกษตร ปัจจุบันในเขตพื้นที่ภาคเหนือ มีสถานที่รับซื้อสินค้าเกษตรมากกว่า 3,000 แห่ง และเพื่อเป็นการดูแล คุ้มครอง และสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกร ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเขตพื้นที่ภาคเหนือ จึงดำเนินการจัดสายตรวจออกตรวจสอบเครื่อง

รับซื้อสินค้าเกษตร และเครื่องวัดสินค้าเกษตรโดยให้ศูนย์ชั่งตวงวัดและสำนักงานสาขาชั่งตวง1-5 ออกตรวจ

จากการเปิดเผยของนายอาวุธ​ วงศ์สวัสดิ์​ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ว่าการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งรถยนต์และเครื่องวัดสินค้าเกษตร ของสถานรับซื้อสินค้าเกษตรเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกรมการค้าภายใน ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564​ -​มกราคม 25645 ที่มีผลผลิตทางการเกษตรทั้งข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา และอ้อย จะออกสู่ตลาด จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน ออกตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์และเครื่องวัดสินค้าเกษตร ของสถานรับซื้อสินค้าเกษตร เพิ่มเติมจาก การออกตรวจสอบที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้วทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 16 ถึง 26 ธันวาคม 2564 เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งรถยนต์และเครื่องวัดสินค้าเกษตร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรว่าจะได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งนี้ อธิบดีกรมการค้าภายในยางแนะนำให้เกษตรกรสังเกต เบื้องต้นเพื่อรักษาสิทธิ์ประโยชน์ของตนเอง โดยให้เกษตรกร ได้สังเกตที่สถานรับซื้อใช้เครื่องชั่ง หรือสถานที่ในการรับซื้อจะต้องมีสติ๊กเกอร์วงกลมของกรมการค้าภายใน มีรูปครุฑสีแดง ระบุคำว่าตรวจสอบแล้ว แสดงปี พ.ศ. ปัจจุบันอยู่ด้านล่าง ซึ่งในปีพ.ศ. 2564 จะเป็นสีเขียว และมีสติ๊กเกอร์ตรวจสอบปีพศ. 2565 เป็นสีเหลือง ส่วนของสติ๊กเกอร์จะเปลี่ยนไปทุกปีตามปี พ.ศ. หากมีสติ๊กเกอร์ดังกล่าวติดอยู่แสดงว่าได้มีการตรวจสอบ ถูกต้องแล้ว

หากเกษตรกร ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้เครื่องชั่งรถยนต์และเครื่องวัดสินค้าเกษตร หากพบว่าสถานรับซื้อสินค้าเกษตรใด หรือผู้ใดแก้ไขหรือดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่งตวงวัด หรือโปรแกรมที่ใช้กับเครื่องชั่งตวงวัด ในการรับซื้อสินค้าเกษตร ให้มีค่าความคลาดเคลื่อนเกินอัตรา เผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท ทั้งนี้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้เครื่องชั่งและเครื่องวัดในการซื้อสินค้าเกษตร​ที่ไม่ถูก​ต้อง สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.